Általános információk

Adatkezelő neve: elérhetőségek menüpont alatt

 

9.2. Adatkezelő címe: elérhetőségek menüpont alatt

9.4. Adatkezelő elérhetősége: elérhetőségek menüpont alatt

9.5. Az Adatkezelés megnevezése: Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján, az internetes Honlapon regisztrált Igénybevevők esetében.

 

9.6. Az Adatkezelés jogalapja: 2011 évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulásával.

 

9.3.1. Az adatkezelő

 

Az adatok kezelője a Refantazia webáruház (továbbiakban: webáruház) üzemeltetője, a Chez Daria Kft.

Székhely: 1077 Budapest Rózsa u. 21.

A kezelt Adatok köre

A Refantazia webáruházban nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött, melynél az adatkezelő adatokat kérhet a felhasználótól. A regisztráció feltétele a felhasználás ebben a dokumentumban leírt feltételeinek elfogadása.

 

Amikor regisztrálsz webáruházunkban azzal a céllal, hogy hozzáférhess regisztrációhoz kötött szolgáltatásainkhoz, egyúttal elfogadod a jelen dokumentumban foglalt felhasználási feltételeket.

 

A honlap megtekintése során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. A webáruház üzemeltetője ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikák elkészítésére használja. A regisztrációval hozzájárulsz, hogy a webáruház üzemeltetője a személyes adataid kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik.

Adatkezelés célja

A látogatás időpontja, az IP cím, valamint a böngésző és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer működésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen, kizárólag statisztikai célból, valamint az elektronikus levelek (visszaigazolás, szállítási értesítő, egyéb ügyintézés) elküldésének biztosítása érdekében történik.

A regisztráció során a Refantazia webáruház üzemeltetőjének kezelésébe adott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevételét szolgálja, valamint a szolgáltatás biztosítása érdekében a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikációt biztosítja. Ezen adatok összesített, statisztikai célú felhasználására kerül sor.

Az általad megadott, kapcsolattartásra szolgáló adatokat megfelelő elővigyázatossággal tároljuk és kizárólag az alábbi célokra használjuk :

 

  • megrendelések adminisztrációja

  • értesítések és hírek küldése a webáruház szolgáltatásairól

 

Az adatkezelő a fent megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. Az így megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

Adatkezelés időtartama

A látogatás idejére vonatkozó adatokat (IP cím, operációs rendszer, böngésző adatok) a rendszer a böngésző bezárásakor automatikusan törli.

 

A személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg ennek ellenkezőjét kifejezetten nem kéred. Az adatok eltávolítására vonatkozó kérést a felhasználó írásban jelezheti az info@refanparfum.hu címen vagy a Chez Daria Kft. postai címén. A kérés alapján az adatkezelő legkésőbb 2 munkanapon belül törli az adatokat.

 

Kéretlen levelek (SPAM):

 

Az adatkezelő soha, semmilyen indokkal vagy módon nem küld kéretlen e-maileket. Kizárólag olyan email címekre küldünk ki leveleket, amelyeknek tulajdonosa weboldalunkon történő regisztrációval és a weboldal Felhasználási Feltételeinek elfogadásával erre engedélyt adott. Amennyiben úgy gondolod, hogy kéretlen levelet kaptál tőlünk, vagy valakitől, aki a Refantazia képviselőjének adja ki magát, értesíts bennünket az info@refantazia.hu címen.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók:

A Refantazia nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen formában nem bocsájtja rendelkezésre a felhasználókra vonatkozó információkat más cégeknek vagy magánszemélyeknek és nem vállal kiküldést külső cégek vagy személyek számára illetve nevében.

 

A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai működés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség szerint kikéri az adatvédelmi biztos véleményét. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhető a felhasználó e-mail címe.

Személyes Adatok törlése

A felhasználók személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogai, az adattörlés

A 2. pontban megjelölt személyes adatok kezelésének jogalapja a felhasználók önkéntes hozzájárulása. Személyes adatai kezeléséről minden látogató és regisztrált felhasználó tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon belül írásban tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési címén, az info@refanparfum.hu e-mail címen kérheti bárki, levelezési címének megadásával. A felhasználók tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen, ennek keretében kérhetik személyes adataik törlését is az adatkezelő levelezési címén, illetve az info@refanparfum.hu email címen.

A felhasználó bármikor leiratkozhat az adatkezelő levelezési listájáról és ebben az esetben nem fog az adatkezelőtől semmilyen további információt, ajánlatokat kapni, azonban egyes ingyenes szolgáltatásoknál előfordulhat, hogy ezzel egyben lemond az ingyenes szolgáltatás további használatának jogáról is.

A leiratkozáshoz a felhasználó saját jelszavával belépve személyes profiljába, és ott a hírlevél-leiratkozás gombra kattintva törölheti ezt a szolgáltatást.

 

A levelezésről való leiratkozás nem azonos az adatok teljes törlésével.

 

Személyre szabott reklámok/tartalmak

A Szolgáltató – az Igénybevevő hozzájárulásával - napi rendszerességgel küldhet ki olyan ajánlatokat, hírleveleket, értesítéseket, amelyek a regisztrált Igénybevevők tájékoztatását szolgálják. A kimenő, értesítő levelek, ajánlatok személyre szabott ajánlatnak minősülnek, amelyek érvényességüket vesztik a megadott határidőn túl, továbbá ha a meghirdetett Termék készlete kimerül. A hírlevél küldő rendszerről az Igénybevevő előzetes értesítés nélkül – a hírlevélről történő leiratkozással – leiratkozhat, amellyel a Honlapról küldött tájékoztatók, hírlevelek küldését megtilthatja.

A Szolgáltató kizárólag regisztrált email címekre küld hírlevelet, megvásárolt vagy egyéb forrásból megszerzett vagy összegyűjtött email címeket hírlevél küldésre nem használ fel. A Szolgáltató – figyelemmel a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) bekezdésének rendelkezésére - hírlevelet kizárólag abban az esetben küld természetes személy által létrehozott email címre, amennyiben a hírlevél címzettje ahhoz előzetesen egyértelműen és kifejezetten hozzájárult.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy jelen Adatkezelési Szabályzatot az Igénybevevő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Az Igénybevevő a Szolgáltatás Adatkezelési Szabályzat módosításának hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított Adatkezelési Szabályzatot.

Az Igénybevevő jogai Személyes Adatai kezelésével kapcsolatban

Személyes Adatai kezeléséről az Igénybevevő tájékoztatást kérhet. Az Adatkezelő tájékoztatást nyújt az Igénybevevőnek az általa kezelt Személyes Adatairól, az Adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az Adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Igénybevevő Adatait. A tájékoztatás iránti kérelmet írásban levélben az itt található címre kell eljuttatni, amelyre az Adatkezelő 8 (nyolc) munkanapon belül választ ad.

 

b) Az Igénybevevő kérheti Személyes Adatai törlését, a jelen Adatkezelési Szabályzatban meghatározottak szerint.

Jogérvényesítési lehetőségek

Jogérvényesítési lehetőségek

 

Kérjük a felhasználót, hogy ha úgy érzi, hogy a Refantazia webáruház üzemeltetője megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassuk. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy igényüket polgári bíróság előtt is érvényesíthetik, vagy kérhetik az adatvédelmi biztos segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény tartalmazza, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. Törvény 13/A. § tartalmazza. (A vonatkozó törvények teljes szövegét ld. a linkekre kattintva)

 

A Refantazia webáruház a Magyar Köztársaság területén érvényes jogszabályok szerint működik, bármilyen vitás kérdésben a Magyar Köztársaságban érvényes jogszabályok a mérvadók.

 

Kikötés

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján.

 

 Felelősség

 

A Refantazia webáruház nem vállal felelősséget a Refantazia.hu honlap használatából eredő közvetett vagy közvetlen károkért.

Mentés